Servicii de intretinere a culoarului de trecere a LEA care trec prin zone cu vegetatie arboricola

Data limita: –
Licitatie publicata in: 7 octombrie 2014
Zona licitatiei publice: Romania
Obiectul licitatiei: Se solicita servicii de intretinere a culoarului de trecere a LEA care trec prin zone cu vegetatie arboricola conform cerintelor din Caietul de sarcini. a) Autoritatea contractanta (AC)va incheia un acord cadru pe o perioada de 36 luni, de la data semnarii acestuia, in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”. Vor fi luate in considerare, dintre ofertele admisibile, primele 6 oferte, de la minim la maxim. Ulterior, prin reluarea competitiei pe SEAP intre op.ec. semnatari ai acordului cadru se vor atribui contracte subsecvente (CS) de prestari servicii. b) Atribuirea CS se va realiza prin reluarea competitiei pe SEAP, ori de cate ori apare necesitatea incheierii unui astfel de contract; c) CS vor fi atribuite in cadrul acordului cadru de catre Executiv sau Sucursalele Achizit. in numar de 3,cate unul pt. o perioada de 12 luni, cu reluarea competitiei pe SEAP intre op.ec. semnatari ai acordului cadru (Promitenti-prestatori) prin aplicarea criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, AC avind obligatia sa transmita concomitent o invitatie de participare la o noua faza electronica catre toti Promitentii-prestatori (PP). In invitatia transmisa nominal catre fiecare PP, se va mentiona si valoarea cu care va intra in noua faza electronica pt. atribuirea respectivului CS, calculata in baza preturilor unitare din Acordul cadru. d) Numarul de op.ec. cu care se va incheia acordul cadru se modifica in mod corespunzator prin primirea unui numar de oferte admisibile mai scazut de sase sau a unui numar mai mare conform celor mentionate la cap.IV.2.2. In cadrul procesului de reofertare, semnatarii acord.cadru nu pot prezenta preturi unitare mai mari decat cele ofertate si acceptate de fiecare semnatar al acord.cadru. In cazul in care, in procesul de reofertare, PP clasat pe locul unu in urma fazei electron.pt. atrib.CS, va avea cel putin un pret unitar mai mare decat preturile lui din acordul cadru, atunci AC va respinge of. acestuia si va semna CS cu PP clasat pe locul urmator. In cazul in care, in procesul de reofertare, toate of. vor avea cel putin un pret unitar mai mare decat cele ofertate si acceptate prin acordul cadru, atunci AC are dreptul de a proceda la rezilierea Acordului Cadru. Invitatia va fi lansata cu maxim 60 zile anterior datei de expirare a CS in vigore, astfel incat sa fie asigurata continuitatea in derularea Acordului cadru. PP vor avea obligatia sa-si mentina valabile certificatele si atestatele pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru. Inainte de faza electronica pt. atribuirea CS din anii 2 si 3, in maxim 3 zile lucratoare de la data primirii unei solicitari scrise din partea AC, PP au obligatia sa transmita AC copii dupa certif./atestarile solicitate in prezenta doc.de atribuire. In cazul in care, un PP nu va transmite AC doc. mentionate mai sus, atunci respectivul PP nu va fi inclus in faza electronica de reofertare pt. atribuirea respectivului CS.

SolicitantAveti nevoie de abonament pentru aceasta informatie.

Tipul licitatiei: Anunt de atribuire

Sursa: Alte surse

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.