Modernizare si reparatii echipamente hidromecanice ecluza nr.2 Navodari

Data limita: nespecificata
Licitatie publicata in: 11 noiembrie 2013
Zona licitatiei publice: Romania

Obiectul licitatiei: LOT 1 – Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti în documentatia tehnica a portii plane de serviciu – ecluza 2, Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare: a) se executa proiectarea si avizarea proiectului. Initial se va executa un memoriu tehnic în care se va prezenta solutia propusa, inclusiv calculele preliminare, care va permite ofertantului sa întocmeasca propunerea tehnica. La începerea lucrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini se va preda proiectul tehnic; b) reabilitare constructie metalica poarta : verificare a platelajului si a cordoanelor de sudura; c) remedierea pieselor înglobate; d) reabilitare sistem de etansare; e) reparatie panouri de protectie; f) reabilitarea mecanismelor de rulare si ghidare: înlocuire bucse, rulmenti, înlocuire organe de asamblare, reabilitare role ; g) reabilitarea instalatiilor hidraulice exterioare si reabilitarea servomotoarelor de actionare; h) reabilitarea instalatiilor hidraulice interioare; i) înlocuirea aparaturii hidraulice defecte; j) reparatie mecanisme de comanda; k) refacerea protectiei anticorosive a reperelor demontate sau înlocuite cu un sistem de protectie cu o durata de viata de cel putin 10 ani; l) masuratori; probe si punere în functiune; LOT 2 Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti în documentatia tehnica a vanelor plane de golire VP1 si VP4- ecluza 2, Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare: a) se executa proiectarea si avizarea proiectului. Initial se va executa un memoriu tehnic în care se va prezenta solutia propusa, inclusiv calculele preliminare, care va permite ofertantului sa întocmeasca propunerea tehnica. La începerea lucrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini se va preda proiectul tehnic; reabilitarea instalatilor hidraulice exterioare si reabilitarea servomotoarelor de actionare; b) reabilitarea instalatiilor hidraulice interioare; c) înlocuirea aparaturii hidraulice defecte; d) refacerea protectiei anticorosive a reperelor demontate sau înlocuite cu un sistem de protectie cu o durata de viata de cel putin 10 ani; e) masuratori; probe si punere în functiune; LOT 3 Pentru restabilirea parametrilor constructivi si functionali prevazuti în documentatia tehnica a portii buscate de serviciu ecluza 2 Navodari este necesara executia urmatoarelor lucrari de reabilitare: a) înlocuirea podinei de lemn cu podina metalica tip gratar; b) reparatia crapodinelor; c) reabilitarea instalatiei de ungere crapodine si bolt central; d) refacerea protectiei anticorosive a reperelor demontate sau înlocuite (local); e) masuratori; probe si punere în functiune;

Solicitant: Aveti nevoie de abonament pentru aceasta informatie.
Tipul licitatiei: Contract de produse
Sursa: alte surse

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.