Atribuire contract

Data limita: Nespecificat
Licitatie publicata in: 6 octombrie 2009
Zona licitatiei publice: TIMIS

Obiectul licitatiei: Serviciul de intocmire a documentatiei tehnico-economice pt. Amenajare complex rutier zona Michelangelo. Ofertantii vor depune oferta pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice, respectiv: SF, PT, CS, DE, aferente obiectivului de investitii: "Amenajare complex rutier zona Michelangelo ” Timisoara , in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare. Podul Michelangelo este amplasat in zona centrala a municipiului Timisoara si reprezinta una dintre cele mai importante structuri de traversare ale orasului, asigurând legatura intre partea de nord si cea de sud a acestuia pe patru benzi de circulatie.Consolidarea Podului Michelangelo si amenajarea acestei intersectii are o importanta deosebita pentru locuitorii municipiului din punct de vedere economic si social. Realizarea lucrarii "Amenajare complex rutier zona Michelangelo" – va imbunatatii considerabil viabilitatea si starea tehnica a partii carosabile si implicit confortul si siguranta utilizatorilor.Continutul si structura documentatiei va fi conforma cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie si cu prevederile Ordinului 863/2008 ptr.aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008.Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului, protectia muncii si siguranta circulatiei rutiere, in vigoare la data intocmirii proiectului.La elaborarea documentatiei, echipa de proiect va avea in vedere toate lucrarile de dezafectare (constructii, instalatii,etc),utilizarea unor materiale de buna calitate la standarde europene pentru propunerile de interventie precum si planificarea executiei lucrarilor astfel incit acestea sa se desfasoare in conditii optime. Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice. Servicii de proiectare a podurilor. Atribuit la:SEARCH CORPORATION S.R.L. Valoarea contractului: 580385.30 RON.
Solicitant: Aveti nevoie de abonament pentru aceasta informatie.
Tipul licitatiei: Atribuire contract
Sursa: SEAP
Pentru textul complet al licitatiei aveti nevoie de un cont.
Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.