SERVICII DE CENTRE DE ZI

Licitație publicată în data de: 26.01.21

Zona licitației publice: Braşov

Termen limită de depunere: 02.04.21

Descriere: In cadrul proiectului”Program Integrat de Masuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale in comunitatea marginalizata din Comuna Cristian, Brasov (PIMCES Cristian), ca parte a pachetului de masuri care se adreseaza persoanelor din grupul tinta din cadrul comunitatii marginalizate a fost prevazut si realizarea unui centru de zi pentru copii. Astfel pentru18 copii/luna, proveniti din grupul ţintă al proiectului PIMCES Cristian şi pentru buna organizare a acestei activitati socile ,este necesar a se achizitiona Servicii de centre de zi – pentru 18 copii/luna , copii/tineri cu vârsta cuprinsă intre 6 – 14 ani, pentru perioada 24.01.2020 – 24.05.2021, cod CPV – 85312100-0 – Servicii de centre de zi , cu o valoare estimata de 26100 lei /luna + TVA respectiv de 104400 lei + TVA pentru cele patru luni ramase de proiect si un total estimat in PAP de130500 lei +TVA pentru 5 luni. In aceasta valoare estimata se regaseste plata personal ( min 3 – 4 pers ), consumabile , energie , etc. si catering / zilnic . Furnizorul de servicii sociale acreditat in conditiile legii, va prezenta certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale, va licenţia serviciul social in spaţiul pus la dispoziţie de beneficiarul Primaria comunei Cristian şi va asigura următoarele servicii: – asistenţă socială (prin activităţi de informare, evaluare, monitorizare, consiliere socială şi suport emoţional); – suport educaţional; – sprijin în efectuarea temelor; – supraveghere pe timp de zi; -consiliere psihologică pentru copii şi familie; – socializare şi petrecere a timpului liber ; -promovare şi cooperare socială; -sarbatorirea zilelor de nastere; – alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate, rechizite, materiale didactice, materiale igienico-sanitare; – asigură personalul de specialitate necesar funcţionării serviciului social „Centrul de zi pentru copii Cristian”, conform legislatiei din domeniul social: – personal de conducere: coordonator centru- asistent social -1 pers.; – personal de specialitate cadre didactice – 1 pers; – psiholog– 1 pers; -asistent social – 1 pers; – ingrijitor – 1 pers. Standardele minime de calitate aplicabile licenţierii serviciului social Centrul de zi pentru copii Cristian sunt: – 8891 CZ-C-II şi sunt prevăzute în Ordinul MMSSF nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor – Ordinul MMSSF nr. 31/2015 privind aprobarea instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, – H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale – Anexa 2, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi; Forma de organizare:centru de zi pentru copii

Solicitant: COMUNA CRISTIAN

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.