Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Drum de legatura DN66A km 47+600 – km 66+204, Campu lui Neag – Cerna

Data limita: 10 iulie 2014
Licitatie publicata in: 23 mai 2014
Zona licitatiei publice: Romania

Obiectul licitatiei: Obiectul Contractului de Servicii il reprezinta: 1. Revizuire/ Actualizare Studiului de Fezabilitate pentru Drum de legatura DN66A km 47+600 – km 66+204, Campu lui Neag – Cerna, in conformitate cu H.G. nr. 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si in conformitate cu legislatia in vigoare; 2. Pregatirea documentatiei necesare in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale pentru Proiectul Drum de legatura DN66A km 47+600 – km 66+204, Campu lui Neag – Cerna, 3. Pregatirea documentatiei de atribuire pentru contractele de lucrari aferente Proiectului Drum de legatura DN66A km 47+600 – km 66+204, Campu lui Neag – Cerna, precum asigurarea asistentei Beneficiarului pe durata procedurii de achizitie publica (clarificarile solicitate de potentialii ofertanti, participarea in comisii de evaluare in calitate de experti cooptati in conformitate cu prevederile articolului 73 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). Valoarea estimata a contractului de 4.516.548 RON, fara TVA, include si suma de 410.141 RON fara TVA reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 % din valoarea serviciilor.

Solicitant: Aveti nevoie de abonament pentru aceasta informatie.
Tipul licitatiei: Anunt de participare
Sursa: alte surse

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.