Reabilitare DJ222C, Murighiol-Iazurile-Agighiol, km36+332 – 62+926

Data limita: 21 iulie 2014
Licitatie publicata in: 4 iunie 2014
Zona licitatiei publice: Romania

Obiectul licitatiei: Lucrari pentru obiectivul Reabilitare DJ222C, Murighiol-Iazurile-Agighiol, km36+332 – 62+926″.valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute, respectiv valoarea estimata a lucrarilor C+M este de 37.171.935 lei, fara TVA. Valoarea estimata totala a contractului de achizitie este de 38.871.991 lei, fara TVA (echivalentul a 8.735.278,87 euro la cursul BNR din data de 28.04.2014, respectiv 1 euro=4,45 lei) din care, cheltuielile diverse si neprevazute sunt in valoare de 1.700.056 lei, fara TVA ceea ce reprezinta o pondere de 5% din valoarea estimata a contractului de achizitie, fara diverse si neprevazute). Clauze de variatie: Pe parcursul derularii contractului, vor putea fi suportate cheltuieli suplimentare fara aplicarea unei proceduri de atribuire, pentru lucrari similare cu cele cuprinse in listele de cantitati de lucrari pe baza carora ofertantii vor intocmi oferta, dupa cum urmeaza: – Lucrari de tearsamente – Fundatii din piatra sparta – Imbracaminti asfaltice – Preparare beton de ciment – Pereu din beton – Preparare mortar – Tumare beton – Confectionare si montare armaturi – Podete tubulare – Podete din cadre prefabricate – Montare borduri pentru trotuare – Montare stalpi si indicatoare rutiere – Marcaje rutiere – Transporturi aferente lucrarilor. Valoarea achizitiei pentru cantitatile de lucrari afectate de variatie nu poate creste cu mai mult de 5% din valoarea ofertata, fara TVA, corespunzatoare procentului de diverse si neprevazute. Variatia poate fi facuta numai prin ordin scris al inginerului, respectiv dispozitie de santier din partea proiectantului, prin care se confirma, in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei diferente intre cantitatile initial estimate cu cele real executate.

Solicitant: Aveti nevoie de abonament pentru aceasta informatie.
Tipul licitatiei: Anunt de participare
Sursa: alte surse

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.