Contract servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule din dotarea ANCOM DR Cluj

Licitație publicată în data de: 18.03.21

Zona licitației publice: Cluj, Bucureşti

Termen limită de depunere: 26.04.21

Descriere: Contracte de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de intreţinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj (coduri CPV: 50112000-3 si 34300000-0) in conformitate cu cerinţele minime obligatorii prevăzute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini. Achiziţia este impărţită in 8 (opt) loturi conform Sectiunii 2: Caietul de sarcini. Valoarea estimată a contractelor este cuprinsă intre: 199.400 lei, fara TVA, si 296.600 lei, fara TVA, (valoarea minimă a intervalului reprezintă valoarea estimată a contractelor până la data de 31.12.2021, iar valoarea maximă reprezintă valoarea estimată a contractelor ce conţine si valoarea posibilelor suplimentări), din care: – pentru lotul 1 intre 15.000,00 lei fara TVA si 20.000,00 lei fara TVA; – pentru lotul 2 intre 101.600,00 lei fara TVA si 152.400,00 lei fara TVA; – pentru lotul 3 intre 18.200,00 lei fara TVA si 27.300,00 lei fara TVA; – pentru lotul 4 intre 11.200,00 lei fara TVA si 16.800,00 lei fara TVA; – pentru lotul 5 intre 11.200,00 lei fara TVA si 16.800,00 lei fara TVA. – pentru lotul 6 intre 5.400,00 lei fara TVA si 8.100,00 lei fara TVA. – pentru lotul 7 intre 15.200,00 lei fara TVA si 22.800,00 lei fara TVA. – pentru lotul 8 intre 21.600,00 lei fara TVA si 32.400,00 lei fara TVA. Precizari cu privire la valoarea estimata pentru fiecare lot in parte: i) Valoarea minima a intervalului aferent unui lot de mai sus reprezinta valoarea estimata a contractului pana la data de 31.12.2021, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata a contractului ce contine si valoarea posibilelor suplimentari prevazute la pct. ii) de mai jos; ii) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica aferent unui lot, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art. 165 alin. (1) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata a acestor suplimentari pentru fiecare lot in parte este urmatoarea: – pentru lotul 1 – 5.000,00 lei fara TVA; – pentru lotul 2 – 50.800,00 lei fara TVA; – pentru lotul 3 – 9.100,00 lei fara TVA; – pentru lotul 4 – 5.600,00 lei fara TVA; – pentru lotul 5 – 5.600,00 lei fara TVA. – pentru lotul 6 – 2.700,00 lei fara TVA. – pentru lotul 7 – 7.600,00 lei fara TVA. – pentru lotul 8 – 10.800,00 lei fara TVA. Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20

Solicitant: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii prin DR CLUJ

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.