ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GALATI, IN PERIOADA 2014 – 2020

Data limita: 12 februarie 2014
Licitatie publicata in: 6 decembrie 2013
Zona licitatiei publice: Romania

Obiectul licitatiei: Dupa caz, fara a se limita la: A. Analiza de risc si intocmire documentatie aferenta B. Aplicatia de Finantare, documentatia de atribuire, proiect tehnic, detalii de executie 1. Elaborare studiu de fezabilitate; 2. Elaborare studiu geotehnic; 3. Elaborare studiu hidrogeografic; 4. Elaborare studiului de inundabilitate; 5. Elaborare studiu topografic ; 6. Elaborare studiu de tratabilitate( daca este cazul); 7. Elaborare studiu privind calitatea apei potabile; 8. Elaborare studiu privind balanta apei; 9. Elaborare studiu privind calitatea apei uzate; 10. Elaborare expertize; 11. Elaborare documentatii de avize, acorduri, aprobari; 12. Elaborare analiza cost-beneficiu; 13.Elaborare analiza institutionala; 14.Elaborare strategie gestionare namol; 15.Elaborare evaluare impact asupra mediului; 16.Elaborare strategie achizitii; 17.Elaborare aplicatie de finantare ; 18.Elaborarea documentatiei de atribuire, a proiectelor tehnice si a detaliilor de executie ; 19. Asistenta tehnica pe perioada de desfasurare a licitatiilor; C. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. Valoarea estimata fara TVA este de 17.101.094 lei, (valoarea nu cuprinde diverse si neprevazute).

Solicitant: Aveti nevoie de abonament pentru aceasta informatie.
Tipul licitatiei: Achizitie publica
Sursa: alte surse

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.