Servicii de verificare tehnică a proiectului pentru autorizarea execuţiei lucrărilor şi a proiectului tehnic de execuţie pentru lucrările de construcţii privind “Amplasare copertine de protecţie la imobilul Direcţiei Regionale Iaşi”, situat în judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, strada C. Negri, nr.10

Licitație publicată în data de: 27.08.20

Zona licitației publice: Bucureşti

Termen limită de depunere: 03.09.20

Descriere: Generalităţi: Verificarea tehnică a proiectelor se realizează pe domenii/subdomenii şi specialităţi, corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant şi precizate în proiect. Verificatorul de proiecte îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al Achizitorului în relaţia cu proiectantul/proiectanţii şi va efectua verificări, fără a fi limitativ, pentru proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi piesele desenate. Verificatorul de proiecte are toate obligatiile şi răspunderile prevăzute în actele normative în vigoare. In acest sens, în exercitarea verificării realizării corecte a proiectelor, verificatorul de proiecte va avea cel puţin obligaţiile şi răspunderile conform cap. II – Verificarea tehnică a proiectelor din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate aprobat prin H.G. nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. Scopul serviciilor pe care verificatorul de proiecte trebuie să le presteze este de a oferi Achizitorului garanţia că proiectantul/proiectanţii îsi va/vor îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, că va respecta prevederile legale, reglementările tehnice în vederea asigurării cerinţelor de calitate în construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare. Pentru asigurarea verificării documentelor tehnice întocmite pe parcursul execuţiei lucrărilor de către proiectant, verificatorul de proiecte va sta la dispozitia Achizitorului pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, cu respectarea legislatiei în vigoare. În situaţia în care, în urma verificării se constată că anumite elemente ale documentaţiei tehnice supusă verificării sunt elaborate cu nerespectarea prevederilor legale şi reglementărilor tehnice în vederea asigurării cerinţelor de calitate în construcţii, verificatorul de proiecte va notifica Achizitorul asupra neconformităţilor constatate şi va propune proiectantului măsurile de remediere. Amplasamentul lucrării: în Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Strada C. Negri, Nr.10- zona istorica Categoria ṣi clasa de importanṭă si alte detalii privind lucrarile- vezi Adresa ANCOM nr. SC-DAC-24859/27.08.2020, anexata prezentului anunt

Solicitant: Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.