Servicii de masurători topo-hidrografice în albia braţului Borcea şi a Dunării în zona podurilor km 152+149 şi 165+817, linia 800 Bucureşti-Constanţa şi în albia râului Ialomiţa, în zona podurilor km 15+250, linia 807 Ciulniţa-Slobozia Veche şi km 59+035, linia 804 Ţăndărei-Feteşti. Analiza stabilităţii albiei în zona podurilor. Expertizare tehnică şi DALI consolidare pilă pod, regularizarea şi stabilitatea albiei pentru pod km 165+817, linia 800 Bucureşti-Constanţa

Licitație publicată în data de: 08.07.20

Zona licitației publice: Macroregiunea doi, Macroregiunea trei

Termen limită de depunere: 28.07.20

Descriere: Serviciile care se vor achiziţiona constau în: 1. Masurători topo-hidrografice în albia braţului Borcea şi a Dunării în zona podurilor km 152+149 şi 165+817, linia 800 Bucureşti-Constanţa şi în albia râului Ialomiţa, în zona podurilor km 15+250, linia 807 Ciulniţa-Slobozia Veche şi km 59+035, linia 804 Ţăndărei-Feteşti. Analiza stabilităţii albiei în zona podurilor. Pentru asigurarea siguranţei feroviare pe podurile de cale ferată, conform Instrucţiunilor nr. 309/2005 Secţiunea a 5-a , “Releveul profilului albiei”, se vor efectua măsurători topografice de mare precizie şi ridicări hidrografice ale cotelor fundului de albie sub podurile nominalizate în caietul de sarcini şi pe câte 150 m amonte şi aval, în scopul determinării gradului de stabilitate a albiei şi, implicit, a infrastructurii podurilor, pe baza unor diagrame de evoluţie în timp. În urma măsurătorilor care se vor efectua se vor întocmi profile transversale şi planuri hidrografice pentru fiecare zonă. Rezultatele măsurătorilor cotelor albiei vor fi comparate cu cele anterioare (2014 şi 2018), puse la dispoziţie de sectia L, iar concluziile vor fi prezentate atât într-un memoriu tehnic, cât şi grafic, stabilindu-se evoluţia albiei. 2. Elaborarea unei expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, întocmirea documentaţiilor de obţinere a certificatului de urbanism şi a avizelor şi acordurilor necesare pentru consolidare pilă pod, regularizarea şi stabilitatea albiei pentru pod km 165+817, linia 800 Bucureşti-Constanţa, în conformitate cu cerinţele din HG 907/2016 si prevederile Caietului de sarcini. În urma măsurătorilor topo-hidrografice din anii 2014 şi 2018 s-a constatat că în dreptul pilei podului nou din albia fluvului Dunărea se evidenţiază o deplasare către Nord-Vest şi o accentuare a afuierii care măsoară în adîncime aproximativ 5,5m în anul 2018, mai mult cu 0,5m faţă de măsurătorile din anul 2014 cu modicarea amplasamentului către Nord –Vest (- 8,9 m cotă absolută). Acest fenomen ar putea pune în pericol stabilitatea locală a pilei cu efecte directe asupra stabilităţii generale a podului, de unde rezultă necesitatea unei expertizari şi întocmirea documentaţiei pentru lucrări de intervenţie. Întocmirea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţie se va realiza conform prevederilor din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Durata de prestare a serviciului este de maxim 90 zile de la semnarea acestuia de ambele părţi. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Solicitant: C.N.C.F.”CFR” SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANŢA – UNITATE OPERAŢIONALĂ

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.