Proiectare şi execuţie de lucrări de modernizare a dispensarului din localitatea Vârşolţ în cadrul proiectului “MODERNIZARE DISPENSAR IN COMUNA VÂRŞOLŢ, JUDEŢUL SĂLAJ

Licitație publicată în data de: 17.07.20

Zona licitației publice: Sălaj

Termen limită de depunere: 28.08.20

Descriere: Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect proiectare si executie de lucrari este semnarea unui contract de lucrari cu un operator economic specializat in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor in sine pentru modernizarea dispensarului din localitatea Vârşolţ, comuna Vârşolţ, in cadrul proiectului “MODERNIZARE DISPENSAR IN COMUNA VÂRŞOLŢ, JUDEŢUL SĂLAJ”. Valoarea estimata totala este 663.739,17 lei fara TVA, din care: – Servicii de elaborare Proiect tehnic, Detalii de executie, verificare tehnica a proiectarii si asistenta tehnică: 33.854,30 lei fara TVA; Executie de lucrari: 629.884,87 lei fara TVA (Constructii si instalatii – 567.400,00 lei fara TVA; Utilaje, echipamente tehnologice – 29.176,47 lei fara TVA; Dotari – 25.008,40 lei fara TVA si Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii Organizare de santier – 8.300,00 lei fara TVA). Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de elaborare a acestuia fata de DALI; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie a lucrarilor (adaptare la teren – context practic); modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sauinlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea pragurilor valorice prevazute de Legea nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).

Solicitant: COMUNA VIRSOLT

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.