Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in “Subprogramul lucrari în prima urgenta” – Pachet 36 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 – ” Construire pod peste valea Cornesti, pe strada Zorilor, localitatea Cornesti, comuna Adamus, judetul Mures”; Lot 2 – “Reabilitare infrastructura rutiera de interes local in comuna Zapodeni, judetul Vaslui”; Lot 3 – “Reabilitarea si modernizarea drumurilor afectate de inundatii de pe teritoriul UAT Deleni, judetul Iasi”</entry><entry key=”region”>Mureş, Iaşi, Vaslui, Bucureşti

Licitație publicată în data de:  16.09.20

Zona licitației publice: Mureş, Iaşi, Vaslui, Bucureşti

Termen limită de depunere: 15.10.20

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in “Subprogramul lucrari în prima urgenta” – Pachet 36 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 – ” Construire pod peste valea Cornesti, pe strada Zorilor, localitatea Cornesti, comuna Adamus, judetul Mures”; Lot 2 – “Reabilitare infrastructura rutiera de interes local in comuna Zapodeni, judetul Vaslui”; Lot 3 – “Reabilitarea si modernizarea drumurilor afectate de inundatii de pe teritoriul UAT Deleni, judetul Iasi” Valoarea estimata este de 11.927.056,58 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 917.917,03 lei fara TVA, fiind compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) – 88.900,00 lei – Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 816.765,54 lei; – Alte cheltuieli – organizare de santier (subcap. 5.1.) – 12.251,49 lei din care subcap. 5.1.1. – Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 8.167,66 lei si subcap. 5.1.2. – Cheltuieli conexe organizarii santierului – 4.083,83 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 7.525.370,49 lei fara TVA, fiind compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) – 211.031,23 lei – Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 7.206.245,57 lei; – Alte cheltuieli – organizare de santier (subcap. 5.1.) – 108.093,69 lei din care subcap. 5.1.1. – Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 72.062,46 lei si subcap. 5.1.2. – Cheltuieli conexe organizarii de santier – 36.031,23 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 3.483.769,06 lei fara TVA, fiind compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) – 136.489,06 lei – Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 3.297.812,81 lei; – Alte cheltuieli – organizare de santier (subcap. 5.1.) – 49.467,19 lei din care subcap. 5.1.1. – Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 32.978,13 lei si subcap. 5.1.2. – Cheltuieli conexe organizarii de santier – 16.489,06 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Solicitant: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.