Finalizarea lucrărilor de reabilitare termică a 9 blocuri de locuinte de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti – Lot 1 şi Lot 2

Licitație publicată în data de: 13.07.20

Zona licitației publice: Bucureşti

Termen limită de depunere: 12.08.20

Descriere: Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului care face obiectul prezentei proceduri se va realiza dupa caz, astfel: – lucrări de termoizolare a fatadelor, montare tâmplărie performantă la ferestre şi balcoane, termohidroizolare terasa, reabilitarea instalaţiilor sanitare si de incalzire. -lucrari de desfacere partiala si refacere a izolatiei termice a anvelopei, refacere a instalatiilor sanitare si termice, desfacere partiala si refacere a hidroizolatiei terasei. Lucrarile se vor efectua cu respectarea cerintelor din documentatia tehnica elaborata de proiectantul de specialitate si vizata de verificator atestat MDRT. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde eventualelor solicitari de clarificari / informatii suplimentare: cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor cu conditia ca solicitarile sa fi fost transmise in termenul prevazut la sectiunea I.3) respectiv, cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Conform Devizelor Generale întocmite de proiectanţii de specialitate care au elaborat documentaţia la faza PT+DDE+CS aferente obiectivelor menţionate, pentru rest de executat, s-a stabilit valoarea estimată pentru execuţia acestor contracte la 11.171.735,33 lei fără TVA, defalcata dupa cum urmeaza: Lot 1: ” Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului D1 din şos. Pantelimon nr. 324, a blocului 112A, sc. A din str. Sachelarie Visarion nr. 4, a blocului nr. 112A, sc. B din str. Sachelarie Visarion nr. 4 şi a blocului din str. Vasile Conta nr. 19″– valoare C+M : 5.545.425,91 lei fara TVA, defalcarea valorilor regasindu-se in anexa la prezenta procedura. Lot 2: ” Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului E1, str. Victor Manu nr. 38, a blocului W1 din str. Vatra Luminoasa nr. 70, a blocului D7 din str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, a blocului 5A1 din bd. Lacul Tei nr. 119A şi a blocului 11A, sc. 2 din şos. Pantelimon nr. 285A” – valoare C+M : 5.626.309,42 lei fara TVA, defalcarea valorilor regasindu-se in anexa la prezenta procedura. Valorile C+M sunt alcatuite din Cheltuieli pentru investitia de baza, Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala si valori aferente organizarii de santier. Aceste valori se regasesc in anexa la prezentul anunt de participare . Valoarea estimată a contractelor ce urmează a fi atribuite nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcţie de necesităţi, prin modificarea contractului în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Solicitant: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.