Achizitionare camera frigorifica pentru depozitarea temporara a vanatului recoltat in localitate Manastirea Casin, judetul Bacau

Licitație publicată în data de: 26.08.20

Zona licitației publice: Bacău, Bucureşti 

Termen limită de depunere: 07.09.20

Descriere: Achizitionare camera frigorifica pentru depozitarea temporara a vantului recoltat in localitatea Manastirea Casin, judetul Bacau ,program PNDR,submasura 5.1 si investitii fonduri proprii. Livrare si montaj in localitatea Manastirea Casin conform caietului de sarcini. La formularul de oferta se va depune – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (respectarea regulilor referitoare la conflictul de interese). Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt:1 Manaila Gheorghe Director 2 Ion Tabacaru Director economic 3 Gelasa Viorel Director tehnic .Declaratie insusire model contract + proiect contract semnat. Certificat constatator emis de ONRC, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. – Propunere tehnica (descrierea modului de furnizare in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini). Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare. Oferta va respecta intrutotul caietul de sarcini atasat la prezentul anunt. Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 50.000 euro fara TVA.Prin contracte similare autoritatea contractanta intelege : furnizare de camere frigorifice pentru depozitarea carcaselor de vanat.

Solicitant: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA RA

Pentru textul complet al anuntului aveti nevoie de un cont.
Cont pentru Achizitii Publice
Achizitii Publice
Puteti primi zilnic in e-mail anunturile de achizitii publice in domeniile care va intereseaza!
Click aici pentru a va abona
Informatiile sunt furnizate zilnic direct de partenerul nostru Licitatie-Publica.ro, unul din principalii furnizori de informatii privind achizitiile publice din Romania.